Cjenovnik:Cijene apartmana su u rasponu i zavise od tipa apartmana , datuma, dužine boravka , broja osoba i drugih uslova.

Broj Apartmana

Sezona

15.06 -15.09

Van sezona

15.09 -15.06

1, 2, 3, 4 i 7  30 - 40 €  20 - 30 €
5 i 6  40 – 50 €  30 - 40 €

 

Tačnu informaciju o cijeni željenog apartmana možete dobiti ako napišete upit na e-mail: gmilosevic@t-com.me Napišite koji tip apartmana želite , datum dolaska i odlaska i broj osoba.
U cijenu nije uračunata boravišna taksa , koja iznosi 0,70 eur po čovjeku na dan. Cijenu boravišne takse određuje turistička organizacuja grada Bara.